ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ – LESS

November 9, 2015 3:08 pm

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ -  LESS

Κωδικός  Έργου :  09ΣΥΝ-32-829

Συμμετέχοντες Φορείς στην Σύμπραξη:

  • ΚLEEMANN HELLAS
  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας
  • Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Αντικείμενο του Έργου

Το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας στους ανελκυστήρες είναι ζωτικής σημασίας σήμερα για τους κατασκευαστές αυτών των συστημάτων. Από σχετικές μελέτες που έχουν γίνει τόσο από μεμονωμένους κατασκευαστές όσο και από ερευνητικούς οργανισμούς, έχει αποδειχθεί ότι η σπατάλη ενέργειας που γίνεται στους ανελκυστήρες φθάνει σε ορισμένες περιπτώσεις στα επίπεδα του 70%-80% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης. Για το λόγο αυτό έχουν ήδη θεσπιστεί ενεργειακές κλάσεις για τους ανελκυστήρες σε χώρες με παράδοση στην παραγωγή τέτοιων συστημάτων (Γερμανία, Γαλλία κλπ). Επομένως, όμοια με την περίπτωση των λοιπόν οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, η Ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται στα επόμενα χρόνια να είναι απαγορευτική για τις κατασκευάστριες εταιρείες ανελκυστήρων που δε λαμβάνουν πρόνοια για το δραστικό περιορισμό της κατανάλωσης των προϊόντων τους.

Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι κατασκευάστριες εταιρείες ανελκυστήρων στο μέλλον, είναι η αποδοτική συνεργασία με μικροδικτυακές εφαρμογές σε κτίρια. Παρά το γεγονός ότι σήμερα τα μικροδίκτυα εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο σε οικισμούς, εντούτοις πολλοί ερευνητικοί φορείς και εταιρείες δραστηριοποιούνται ήδη στην ανάπτυξη μικροδικτύων για μεμονωμένες κατοικίες. Η ανάπτυξη επομένως εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας των ανελκυστήρων με αυτού του είδους τα μικροδίκτυα θα προσδώσει σημαντική καινοτομία και ενδέχεται να βελτιώσει τη θέση της εταιρείας στην Ευρωπαϊκή αγορά τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Με βάση τα παραπάνω, η εταιρεία KLEEMANN προκειμένου να διατηρήσει ή και να βελτιώσει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή και εγχώρια αγορά ανελκυστήρων, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει το συγκεκριμένο έργο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Στο έργο αυτό θα αναζητηθούν βέλτιστες λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τύπους ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανισμών που διαθέτει η εταιρεία KLEEMANN και θα αναπτυχθούν κατάλληλες διατάξεις για τη συνεργασία με κτιριακές μονάδες ΑΠΕ.

Δημοσιεύσεις  

Ανακοινώσεις