Νέοι σύνδεσμοι πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία

July 12, 2017 4:35 pm
Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Γραμματείας οι νέοι σύνδεσμοι πρόσβασης είναι: για τους σπουδαστές: https://unistudent.teiste.gr/ για τα μέλη ΕΠ: https://classweb.teiste.gr/ Με εκτίμηση, Κ.Υ.Τ.Ε.Π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Ανακοινώσεις