Πληροφορίες

Σχετικά

Ο ιστότοπος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015, με την εθελοντική συμμετοχή των παρακάτω συντελεστών. Δικαίωμα χρήσης του προτύπου που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη αυτού του ιστότοπου έχει μόνο το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και τα Τμήματά του.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη

Δημήτριος Διαμαντής, Μηχανικός Πληροφορικής

Επιμέλεια

Δημήτριος Ιακωβίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Αναστασία Παντέρα, Καθηγήτρια
Θεόδωρος Παπαδόγγονας, Καθηγητής

Τεχνική Υποστήριξη & Συντήρηση

Αχιλλέας Λυκοτσέτας
Αλμαλιώτης Ιωάννης

Επικοινωνία

Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (noc@teiste.gr)

Ανακοινώσεις