Ίδρυμα

Συνοπτική περιγραφή

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας είναι Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών με έδρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Προέκυψε από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Λαμίας και του ΤΕΙ Χαλκίδας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 100 (ΦΕΚ 135, τ.Α’, 5-6-2013).

Σήμερα το ενιαίο αυτό Ίδρυμα έχει έδρα διοίκησης στη Λαμία, διαθέτει 4 Σχολές, στελεχώνεται από περίπου 250 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων 137 είναι τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), και έχει εγγεγραμμένους περίπου 20.000 σπουδαστές. Διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις με πρότυπες υποδομές εκπαίδευσης και έρευνας σε 5 πόλεις της Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Καρπενήσι και Άμφισσα) και επιβλέπει το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Στερεάς Ελλάδας, ένα αναπτυσσόμενο Ερευνητικό Κέντρο με 7 Τομείς μεταφοράς τεχνολογικής έρευνας αιχμής, στελεχωμένους από διεθνούς εμβέλειας ερευνητές.

Συμμετέχει δυναμικά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του οποίου επιτυγχάνεται διεθνής κινητικότητα τόσο των σπουδαστών όσο και των μελών ΕΠ του Ιδρύματος. Επίσης, μέσω της θεσμοθετημένης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αλλά και χρηματοδοτούμενων δράσεων επιχειρηματικότητας καταφέρνει να παράγει ανταγωνιστικά επαγγελματικά στελέχη στην αγορά εργασίας.