Διοίκηση

Δομή

Στην κορυφή της διοίκησης βρίσκονται ο Πρύτανης και η Σύγκλητος. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει γραφεία για την υποστήριξη του ακαδημαϊκού έργου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, την υποστήριξη των φοιτητών, αλλά και την άλλων λειτουργικών αναγκών. Ο Ειδικός Λογαριασμός αναλαμβάνει τη διαχείριση των οικονομικών κονδηλίων και η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) αναλαμβάνει την αξιολόγηση του ακαδημαϊκού έργου.