Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας


Το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και το Τ.Ε.Ι. Λαμίας συγχωνεύονται σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
με έδρα τη Λαμία, σύμφωνα με το ΠΔ υπ' αριθμ. 100 (αρ. φύλλου 135, 5 Ιουνίου 2013).